Informujemy, że składka członkowska w Świętokrzyskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej, od dnia 1.04.2010 wynosi:

  • Lekarze weterynarii wykonujący zawód: 40 zł miesięcznie.
  • Lekarze weterynarii – emeryci wykonujący zawód: 40 zł miesięcznie.
  • Lekarze weterynarii – emeryci i renciści nie wykonujący zawodu: 0 zł miesięcznie.
  • Członkowie Izby wnoszą jednorazową opłatę rejestracyjną w momencie uzyskania prawa wykonywania zawodu w wysokości 200 zł.

Numer konta podstawowego PKO S.A /o Kielce:

73 1240 4416 1111 0000 4965 5728