Prezes Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Ryszard Dul