Skład Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego ŚIL-W:

lek. wet. Mirosław Równicki – Przewodniczący
dr n. wet. Katarzyna Czech – Zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Beata Mazur – Zastępca Przewodniczącego
lek. wet. Krystian Bożym
lek. wet. Ewa Czajka
lek. wet. Jarosław Rygał
lek. wet. Paulina Wiewióra