Skład Rady Świętokrzyskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej:

Prezydium Rady

lek. wet. Ryszard Dul - Prezes Rady ŚIL-W
lek. wet. Jarosław Krawczyk - Wiceprezes Rady ŚIL-W
lek. wet. Bogusław Mąka - Wiceprezes Rady ŚIL-W
lek. wet. Grażyna Strojna – Sekretarz Rady ŚIL-W
lek. wet. Zofia Słomka – Skarbnik Rady ŚIL-W

Członkowie Rady Świętokrzyskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

lek. wet. Konrad Dzięcioł
lek. wet. Edyta Gawlik-Rawska
lek. wet. Jacek Karwacki
lek. wet. Tadeusz Kulkiewicz
lek. wet. Henryk Mróz
lek. wet. Łukasz Steinhoff
lek. wet. Maciej Wydrzyński
lek. wet. Edyta Zalska

Protokoły z Posiedzeń Rady