Aktualne oferty pracy


Informacja o konkursie

na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich

etat- 1, liczba stanowisk – 1

Szczegóły:

Informacja o konkursie

Oświadczenie kandydata


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
etat- 1, liczba stanowisk – 1

Szczegóły:

Ogłoszenie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie informuje o możliwości
składania wniosków w terminie do dnia 27.11.2019
do realizacji  zadań na terenie powiatu pińczowskiego w ramach
umowy – zlecenia w roku 2020.

Szczegóły:

Informacja

Oświadczenie

Wniosek o wyznaczenie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
etat- 1, liczba stanowisk – 1

Szczegóły:

http://silvet.pl/pliki/aktualnosci/20191104140003588.pdf


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
etat- 1, liczba stanowisk – 1

Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.piwpinczow.topbip.pl/pliki/ogloszenie_o_naborze24102019.pdf


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy
Inspektor Weterynaryjny – etaty amerykańskie

Szczegóły na stronie internetowej:

https://piw.kutno.pl/index.php/praca

lub pod numerem telefonu 24 337-17-00