Aktualne oferty pracy


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt
etat- 1, liczba stanowisk – 1

Szczegóły:

Ogłoszenie