Aktualne oferty pracy


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie

Zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. 2018 poz. 36 z późn. zm.)

ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań
w ramach umowy – zlecenia

Rodzaj czynności:

 Przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji

Pobierz ogłoszenie