Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIL-W:

lek. wet. Elżbieta Surgał – Przewodnicząca
lek. wet. Grzegorz Partyka – Z-ca Przewodniczącego
lek. wet. Małgorzata Pierzchała – Sekretarz
lek. wet. Waldemar Rduch – Członek Komisji
lek. wet. Karol Dynarek – Członek Komisji