Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi

lek. wet. Juliana Kruka.

Pogrzeb odbędzie w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00

w Kościele w Wodzisławiu.