Pismo Głównego Lekarza Weterynarii na temat pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa – SARS-CoV-2.

Pobierz:

Pismo GLW