W wieku 89 lat zmarł nasz kolega
lekarz weterynarii Stanisław Rokita
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie zmarłego
składa
Prezes i Rada Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 czerwca o godzinie 13:00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

In memoriam
Stanisław Rokita
Urodził się 8 maja 1930 roku w Mircu, w ówczesnym powiecie iłżeckim (obecnie starachowicki). W rodzinnej wsi, w trudnych warunkach okupacji, ukończył w roku 1944 szkołę podstawową. Po wojnie kontynuował naukę w szkole średniej. W 1953 otrzymał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1959. Wstępny staż pracy odbył w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej, w okresie od 1 maja 1959 do 30 kwietnia 1960.
Po ukończeniu stażu, od 1 maja 1960 pracował w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Staszowie, na stanowisku kierownika Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Bogorii. W roku 1973 przeniósł się do Powiatowego Zakładu Weterynarii w Kielcach, gdzie od 1 marca pracował jako powiatowy weterynaryjny inspektor sanitarny. W tym czasie nie tracił kontaktu z weterynarią kliniczną. Początkowo pracował równolegle, w niepełnym wymiarze godzin, jako ordynator w PZLZ w Dyminach, a już od 1 lipca 1974 odszedł ze stanowiska PWIS by poświęcić się pracy ordynatora całkowicie. Niebawem podjął nowe wyzwanie, rozpoczynając pracę w administracji weterynaryjnej.
Od 15 maja 1976 na stanowisku starszego specjalisty ds. weterynaryjnej ochrony drobiu w Ośrodku Organizacji Profilaktyki i Lecznictwa Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Kielcach. Następnie, 1 sierpnia 1982 został kierownikiem Oddziału Terenowego w Kielcach Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. Od 1 lipca 1984 pracował na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego ds. chorób zaraźliwych w Oddziale Weterynarii Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Powrócił na stanowisko kierownika OT WZWet w Kielcach 1 marca 1985 i zajmował je do przejścia na emeryturę 30 czerwca 1990.
Zarówno w okresie pracy zawodowej jak i pozostając na emeryturze angażował się społecznie. Pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii w Kielcach.
Był jednym z inicjatorów powstania i aktywnym uczestnikiem Klubu Seniora Lekarza Weterynarii przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi – (1980), Medalem 40-lecia PRL (1984). Wyróżniony odznakami: Za Zasługi dla Kielecczyzny (1969), Zasłużony Działacz Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa (1972), Srebrna Odznaka Honorowa ZLiTWet (1972), Złota Odznaka Honorowa ZLiTWet (1978), Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1985), Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej (1985).
Zmarł 1 kwietnia 2020 r.