W związku z kończącym się okresem ubezpieczenia OC dla członków naszej Izby wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Rada Świętokrzyskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje, że istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia naszych członków na kolejny rok
od 1.06.2020 r. do 31.05.2021 r.
Roczna składka ubezpieczenia wynosi 80,00 złotych.
Jeśli Koleżanka/Kolega zainteresowana/y jest taką formą ubezpieczenia proszę o nadesłanie na adres biura Izby załączonej deklaracji do dnia 27.05.2020 r. z równoczesnym dokonaniem wpłaty na nasze konto rocznej składki.

Pismo przewodnie – Prezesa Izby

Pobierz deklarację