W wieku 91 lat 11 grudnia 2019 r. zmarł nasz kolega
lekarz weterynarii Jerzy Lucjan Kossowski

In memoriam
Jerzy Lucjan Kossowski
Urodził się 9 października 1928 r. w Zalesiu pod Kielcami.
W 1953 r. ukończył Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uzyskał dyplom lekarza weterynarii.
Rozpoczął pracę w nieistniejącej dziś kieleckiej lecznicy przy ul. Zagórskiej by wkrótce przenieść się do Chmielnika. Jednak i tam nie zabawił długo. Powrócił do Kielc w roku 1956 i objął stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach. Kierował weterynarią kielecką przez długie lata. Po likwidacji powiatów w 1975 r. został kierownikiem Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii
w Kielcach.
1 maja 1983 r. został powołany na stanowisko wojewódzkiego lekarza weterynarii w Kielcach – dyrektora WZWet., które zajmował do 1 marca 1990 r. Krótko później 28 lipca 1990 r. przeszedł na emeryturę
Przyszło mu kierować służbami weterynaryjnymi województwa w bardzo trudnych czasach. Czasach ostrych sporów politycznych, rozkładu gospodarczego, hiperinflacji i powszechnych niedoborów wszystkiego. W czasach kiedy każda decyzja mogła budzić kontrowersje. Każdy plan mógł rozbić się o realia dogorywającej gospodarki realnego socjalizmu.
Na emeryturze aktywnie uczestniczył w spotkaniach Klubu Seniora Lekarza Weterynarii przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej. Imponował jasnością umysłu i energią. Był kopalnią informacji o historii świętokrzyskiej weterynarii.
Łączył kilka pokoleń lekarzy weterynarii i najważniejsze dla środowiska weterynaryjnego wydarzenia ostatnich 65 lat. Swoją pracę zawodową rozpoczynał u boku Jana Golki, który kieleckim powiatowym lekarzem weterynarii został w roku urodzenia dr Lucjana Jerzego – 1928.
Był świadkiem historii i w niej uczestniczył. W latach 50-tych, kiedy usuwano zaniedbania wynikające ze zniszczeń z okresu II Wojny Światowej. W latach 60-tych, kiedy przeprowadzono gruntowną przebudowę państwowych służb weterynaryjnych. Jako emeryt obserwował wielkie zmiany związane z reprywatyzacją lecznictwa weterynaryjnego, a później z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Zmarł 11 grudnia 2019 r.