W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce prośba do  kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt, które widnieją w ewidencji zakładów leczniczych o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej negatywnych skutków epidemii COVID-19 w lecznictwie weterynaryjnym i innych działalnościach zawodowych lekarzy weterynarii.
Wypełnione ankiety proszę przesyłać na adres biuro@silvet.pl do dnia 5.04.2020r.

ANKIETA