Naszemu Koledze lek. wet Stanisławowi Rokicie

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci syna
Składa
Rada Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
oraz
Koło Seniorów