Forum

8.30-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Andrzej Czerniawski, Martek Pirsztuk, Marek Wysocki
– Powitanie uczestników i otwarcie Forum


Sesja I
9.50-10.35 Maciej Gajęcki – Nowe spojrzenie na problemy
mikotoksyn u bydła
10.35-11.20 Wojciech Barański – Leczenie stanów zapalnych macicy
u bydła – stan obecny i perspektywy
11.20-11.30 Dyskusja
11.30-12.30 Przerwa kawowa
Sesja II
12.30-13.15 Wojciech Barański – Prowadzenie rozrodu krów w ramach opieki
lekarsko-weterynaryjnej nad stadem bydła mlecznego
13.15-14.00 Sebastian Smulski – Ograniczenie stosowania antybiotyków w
mastitis
14.00-14.10 Dyskusja
14.10-15.00 Lunch
Sesja III
15.00-15.45 Sebastian Smulski – Mastitis a ekonomia produkcji mleka
15.45-16.45 Marek Wysocki – Cielęta – jak uzyskać w przyszłości dobrą krowę
mleczną
16.45-17.00 Podsumowanie


Szczegółowe informacje
i rejestracja:

Dorota Pejsak:
e-mail: dorota.pejsak@profi-med.pl,
tel.: 784-312-333
Agnieszka Rzążewska:
e-mail: agnieszka.rzazewska@profi-med.pl,
tel.: 661-950-084
Koszt uczestnictwa: 100 zł brutto
Wpłat prosimy dokonywać na konto PROFI MED:
ING Bank Śląski 92105010251000009078155877
Z dopiskiem „Imię i Nazwisko”.


Miejsce:

Pensjonat u Marianny

ul .Rajgrodzka 98

16-300 Augustów