W związku z kończącym się okresem ubezpieczenia OC dla członków naszej Izby wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Rada Świętokrzyskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje, że istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia naszych członków na kolejny rok od 1.06.2019 r. do 31.05.2020r.
Roczna składka ubezpieczenia wynosi 80,00 złotych.
Jeśli Koleżanka/Kolega zainteresowana/y jest taką formą ubezpieczenia proszę o nadesłanie na adres biura Izby załączonej deklaracji do dnia 27.05.2019 r.
z równoczesnym dokonaniem wpłaty na nasze konto rocznej składki ubezpieczenia.

Pobierz deklarację

Z poważaniem
Prezes
Rady Świętokrzyskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej

lek wet. Ryszard Dul