W dniu 14 marca 2019r. w Targach Kielce odbyła się V Ogólnopolska Konferencja z cyklu “Weterynaria dla pszczelarstwa” której organizatorami byli: Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Vet-Animal, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyska Izba Lekarsko – Weterynaryjna, Polski Związek Pszczelarski oraz Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach. Patronat nad konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek oraz Główny Lekarz Weterynarii – Pan Paweł Niemczuk. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wystąpienia otwierające zaprezentowali:

• Pan dr Bartłomiej Dorywalski – Wicewojewoda Świętokrzyski
• Pan Jacek Włosowicz – Senator RP
• Pan Tadeusz Dylon – Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego

W trakcie konferencji dr Bogdan Konopka został odznaczony przez Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego medalem im. ks. dr Jana Dzierżona. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy pomiędzy pszczelarzami a Inspekcją Weterynaryjną i lekarzami weterynarii w kontekście masowo występujących chorób pszczół. Konferencja zgromadziła, podobnie jak podczas poprzednich edycji, szerokie grono ekspertów i autorytetów z dziedziny pszczelarstwa oraz bardzo liczną grupę pszczelarzy z całej Polski. Omawiane tematy skupiały się głównie wokół zagadnień związanych ze zwalczaniem chorób pszczół. Prelegentami byli doświadczeni eksperci, zajmujący się dziedziną pszczelarstwa w jej różnym ujęciu. W trakcie wystąpień oraz debaty poruszono wiele istotnych zagadnień, padły ważne pytania, na które wspólnie szukano odpowiedzi. Konferencja bez wątpienia była źródłem wiedzy dla pszczelarzy – którą będą mogli wykorzystać do pracy we własnej pasiece.
Wygłoszone wykłady:
1. dr hab. Paweł Chorbiński – “Zgnilec amerykański i europejski – wektory przenoszenia choroby oraz diagnoza różnicowa”
2. dr n. wet. Andrzej Jędruszuk – “Co nowego w walce z warrozą”
3. dr Jarosław Młynarczuk – “Mechanizmy oddziaływania ksenobiotyków na organizmy żywe”
4. dr Jerzy Próchnicki – “Zdrowotność pszczół a środki ochrony roślin”

Podsumowania konferencji dokonał jej gospodarz – dr Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Już dziś zapraszamy na kolejną – VI – konferencję w 2020 roku.

GALERIA – Konferencja pszczelarska