XXVII Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Świętokrzyskiej Izby
lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 23 luty 2019r w Hotelu La
Cucina w Szczecnie 162 k/ Kielc.

Początek obrad godz. 10.00