KOMUNIKAT NR 8

Protest Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – nadal trwa, oto plan
do wdrożenia dla wszystkich!!!!

1.

Zamawiamy kamizelki “protestowe”. Prosimy, aby to zrobić jak najszybciej.
Nie jesteśmy w stanie zrobić tego centralnie, mamy nadzieję, że to Państwo
rozumieją. Nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych  i finansowych.
Dla ułatwienia można skorzystać z  linku https://tiny.pl/tx1t6, gdzie koszt
kamizelek to 12 zł za szt. z napisem z tyłu: „PROTEST PRACOWNIKÓW
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ”, a z przodu napis : „OZZPIW”.
Przy zamówieniu  koniecznie  podajemy  hasło “PROTEST OZZPIW”.
Oczywiście można  zamawiać u innych wykonawców. Najważniejsze,
aby działać w tej sprawie.

2.  Wysyłamy Listy Poparcia z jednostek, które są na biało  – pozostało ok 80
takich miejsc https://tiny.pl/tx47w . Powinno już pójść z górki.

3.  Wykonujemy swoje obowiązki służbowe z należytą starannością.
Przestrzegamy wszystkich wymaganych terminów, przepisów prawa,
procedur,  instrukcji i wytycznych, nie ukrywajmy  –  trochę tego jest.
Zdaniem OZZPIW takie  podejście do naszej pracy będzie przeciwwagą dla
stwierdzeń, które ostatnio zbyt często pojawiają się w opinii publicznej
np.: IW nie przestrzega  zasad  bioasekuracji,  pracownicy IW są aroganccy,
nierzetelni, niekompetentni, niedoświadczeni itp.

4.  W ocenie OZZPIW, na kontrole, poza tymi , co których nie mamy
wątpliwości o ich “miłym” przebiegu, jeździmy co najmniej w dwie osoby.
Stosujmy  zasadę  „dwóch par oczu”.  Zmniejszajmy ryzyko wystąpienia
bezpodstawnych oskarżeń,  ataków słownych i niestety tych fizycznych,
które również się zdarzają.

5.  Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy. My jako pracownicy
mamy też prawo reagować, gdy jakieś polecenie służbowe zagraża naszemu
zdrowiu lub nawet życiu. Pamiętajmy te wartości są najważniejsze. www.ozzpiw.pl | biuro@ozzpiw.pl
Adres korespondencyjny: Zarząd Główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6
NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368

6.  Wykonujemy zadania tylko zgodne z naszymi kompetencjami
i uprawnieniami  wynikającymi  z przepisów prawa oraz z wytycznych
i instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii (otrzymujemy od was informacje,
że  ze względu na braki kadrowe pewne czynności są wykonywane przez
osoby do nich nieuprawnione).

7.  Wysyłamy  do  wszystkich  lekarzy  wolnej praktyki  ze swojego terenu,  apel
o poparcie dla naszego protestu (apel i plakat w załączeniu).

BĄDŹMY CAŁY CZAS W POGOTOWIU PROTESTOWYM. PROJEKT
POROZUMIENIA UWZGLĘDNIAJACEGO NASZE POSTULATY ZOSTAŁ WYSŁANY
DO MRIRW. CZĘSTO SŁYSZYMY I CZYTAMY, ŻE NASZE DZIAŁANIA SĄ ZBYT
ŁAGODNE. JEDNAK UWAŻAMY, ŻE NALEŻY DAĆ SZANSE NA ZAWARCIE
POROZUMIENIA. ZADAJCIE TEŻ SOBIE PYTANIE CZY ABY NA PEWNO SAMI
ZROBILISCIE WSZYSTKO O CO PROSILIŚMY (PRZYPOMINAMY, ŻE NA
PROTEŚCIE W WARSZAWIE BYŁO NAS ZALEDWIE 80). WIEMY, ŻE SYTUACJA
W IW JEST TRAGICZNA I W PRZYPADKU BRAKU POROZUMIENIA ZE STRONĄ
RZĄDOWĄ BĘDZIEMY MUSIELI PODJĄĆ BARDZIEJ STANOWCZE KROKI.
BĄDŹMY NA TO GOTOWI.