Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

ZAPRASZAJĄ

II Konferencja Naukowa

„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA ZMIAN”

17 listopada 2018

Pobierz szczegóły