Organizatorzy: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii
im. Stefana Grzyckiego, Ukraina
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie, Polska
mają zaszczyt zaprosić na konferencję historyczną:

Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej – weterynaryjne dziedzictwo historyczne  narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Termin konferencji: 30.11.2018 – 01.12.2018

Miejsce konferencji: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii
im S.Z Grzyckiego we Lwowie, ul Piekarska 50

Ramowy program konferencji
Piątek 30.11.2018
13.00 – 14.00 rejestracja uczestników
14.00 – 14.30 ceremonia Otwarcia
14.30 – 18.00 obrady
18.00 – 20.00 uroczysta kolacja

Sobota 01.12.2018
9.30 – 12.30 obrady
12.30 – 13.30 zakończenie konferencji i zwiedzanie uczelni
13.30 – 14.00 obiad

 

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych historią medycyny weterynaryjnej.  Celem konferencji jest ocalenie od zapomnienia oraz popularyzacja dziedzictwa historycznego lwowskiej uczelni weterynaryjnej. Na terenie uczelni rozproszone są szczególne cenne zasoby historyczne, które powstawały od początku jej istnienia. Skatalogowanie ich i ocalenie jest przedmiotem szczególnej troski Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Polsce.

Informacje

Warunki uczestnictwa: zgłoszenie uczestnictwa do 10 listopada 2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości ok 175 zł (40 euro).

Szczegółowy program konferencji, informację o sposobie uiszczenia opłaty konferencyjnej
oraz kartę uczestnictwa otrzymacie Państwo w późniejszym terminie po zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji drogą mailową na adres e-mail:

konferens30.11.2018@gmail.com

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kierując maile na adresy organizatorów
zamieszczone poniżej.

Kontakt do organizatorów: Zbigniew Wróblewski, mail: zbigwrob@op.pl
Alla Vinarska, mail: alla.wynjarska@gmail.com

Zakwaterowanie: we własnym zakresie, rezerwacji można dokonać przez internet lub
telefonicznie, pamiętając o w miarę możliwości wczesnym terminie.